Stockholms skolmåltider följs upp med SkolmatSverige

Webbverktyget SkolmatSverige används av Stockholms stads samtliga skolor i en årlig uppföljning av skolmåltiderna.

SkolmatSverige erbjuder landets skolor ett kostnadsfritt och enkelt sätt att följa upp och dokumentera att de skolmåltider som serveras är näringsriktiga, vilket fordras enligt skollagens krav på näringsriktiga måltider. Uppföljningen ska göras årligen. 

Just nu används SkolmatSveriges digitala verktyg för samtliga skolor inom Stockholms stad. De tre enkäterna, som stadens alla grundskolor och gymnasieskolor ska besvara innan den 15 februari, är utbud, näringsriktighet och säker mat.  

Utbildningsförvaltningen kommer att få en samlad rapport över skolornas resultat som distribueras till grundskole- och gymnasiedirektör. 

– Skolorna har en unik möjlighet med skolmåltiderna att kunna nå ut till alla barn och ungdomar oavsett situation i hemmet. Att satsa på skolmaten och lägga en bra grund med hälsofrämjande levnadsvanor så tidigt som möjligt i människors liv är en vinst både för individen, skolan och samhället, säger Josefin Lindroth, projektledare SkolmatSverige. 

SkolmatSverige drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm. 

 

Publicerad 2021-02-12

Kontakt

Josefin Lindroth

Projektledare
SkolmatSverige och Matguiden