Stora områdesskillnader i psykisk ohälsa i Stockholms län

Det finns stora skillnader i psykisk ohälsa inom Stockholms län. I vissa delar av länet upplever nästan var tredje person psykisk ohälsa, medan det i andra delar av länet är knappt var femte, visar webbverktyget Folkhälsokollen.

Att nå en jämlik psykisk hälsa i befolkningen är ett folkhälsomål. Det handlar bland annat om en jämlik psykisk hälsa mellan könen, olika åldersgrupper och mellan personer med olika etnisk bakgrund och med olika socioekonomiska förutsättningar.

>>Se interaktiv kartbild över den psykiska ohälsan i Stockholms län>>

Data som ligger till grund för kartbilden är från Folkhälsoenkät 2014. Under våren 2018 pågår en ny insamling av folkhälsodata, resultaten från den kommer att presenteras i Folkhälsorapport 2019 och på Folkhälsokollen.

Folkhälsokollen

Folkhälsokollen är ett webbverktyg där du snabbt och enkelt kan få en överblick av hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms kommuner och stadsdelar. Med interaktiva kartor och diagram kan användaren på egen hand titta på hur hälsoläget utvecklats över tid, inom olika hälsoområden. 


Genom att kartlägga hälsan på detta sätt ökar möjligheterna att hitta insatser för att förbättra hälsan – på områdesnivå i Stockholms län.

Publicerad 2018-05-03

Senast ändrad 2020-06-30