Stort intresse för hälsofrämjande arbete i förskola och skola

Sedan lanseringen i mitten av mars har över 380 skolor och närmare 60 förskolor registrerat sig på Elevhälsoportalen, ett verktyg som stödjer förskolor och skolor i att arbeta hälsofrämjande.

Elevhälsoportalen är en webbplats och ett verktyg som kostnadsfritt stödjer skolor och förskolor att kartlägga och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skol- och förskolemiljön. Den är till för alla skolor och förskolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete.

Med hjälp av behovsenkäter kan förskolor och skolor kartlägga behovet av hälsofrämjande insatser, ta del av portalens evidensbaserade insatser, genomföra valda insatser och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Uppdaterade verktyg till hösten

Gensvaret som portalen fått har varit stort. Tre fulltecknade informationsträffar har hållits under våren och många förskolor har skaffat konto och bekantat sig med portalen och dess verktyg.

Nu tar Elevhälsoportalen sommarlov och återkommer till hösten med förnyade krafter och uppdaterade versioner av verktygen.

Utvecklad av experter och forskare

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Stockholms Läns Landsting i samarbete med Karolinska Institutet.

Publicerad 2016-07-01