Stort intresse för workshop om Elevhälsoportalen

Det var fullsatt i salen när Elevhälsoportalen den 21 november hade sin workshop för skolor som vill komma vidare i sitt arbete med portalen. "Med Elevhälsoportalen kan vi få till ett gemensamt helhetsarbete om elevhälsa", menade en workshopdeltagare.

51 personer hade anmält sig till workshopen för att ta del av presentationer, delta i diskussioner och låta sig inspireras till fortsatt arbete med Elevhälsoportalen.

Viktigt att skolledningen stöttar elevhälsoarbetet

Under dagen fick deltagarna bland annat en presentation av webbverktyget Elevhälsoportalen och en rapport från den intervjuundersökning som gjorts bland elevhälsopersonal på skolor i länet.

Intervjuundersökningen visar att det är mycket viktigt att skolledningen är involverad och stöttar elevhälsoarbetet och att de största hindren för att arbeta hälsoinriktat och hälsofrämjande i skolan är tids- och personalbrist. Och om det inte går att få till ett strukturerat arbete, handlar elevhälsoarbetet  mest om att ”släcka bränder”.

"Behöver inte uppfinna hjulet på varenda skola"

Workshopdeltagarna fick även träffa skolsköterskan Åsa Lager-Bergström som arbetat på en skola som aktivt använt Elevhälsoportalen. Hon menade att Elevhälsoportalen kan ge bra och effektiv hjälp i elevhälsoarbetet. Nu har hon bytt arbetsplats men kommer förhoppningsvis snart att starta upp arbete med Elevhälsoportalen på den nya skolan.

– Här finns ett bra och strukturerat sätt att arbeta, med forskning bakom och åtgärder att ta till så att vi inte behöver uppfinna hjulet på varenda skola, sa hon.

Att implementera Elevhälsoprtalen

Avslutningsvis berättade Mårten Åhström från Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, vad som krävs för att implementera Elevhälsoportalen på en skola.

– När det kommer till implementering som ju handlar om att åstadkomma en beteendeförändring, gäller det först och främst att analysera vilket behov man har, att hitta lämplig metod, att utreda vilka resurser som finns och till sist välja om och hur man ska gå vidare.

Att implementera en metod innebär att den genomförs i hela verksamheten så att den fungerar även om en nyckelperson skulle sluta.

– När metoden har implementerats och någon i gruppen, till exempel eldsjälen, slutar, fungerar den i alla fall, sa Mårten Åhström.

Fler tillfällen

Workshopen blev mycket uppskattad och kommer hållas vid fler tillfällen. Håll utkik på webbsidorna Folkhälsoguiden och Elevhälsoportalen för mer information. 

Publicerad 2017-11-27

Senast ändrad 2020-06-30