Höstens studiedag om tobak har temat rökfri operation

Den 9 november har du som är rökavvänjare möjlighet att delta i den kostnadsfria studiedagen om tobak. Denna gång med temat rökfri operation.

Den 9 november bjuder Akademiskt primärvårdscentrum och Centrum för epidemiologi och samhällsmedcin in till en kostnadsfri studiedag om tobak. Då har du som arbetar med rökavvänjning möjlighet att få handledning i tobaksavvänjning och diskutera med andra tobaksavvänjare. 

Under eftermiddagen blir det föreläsningar på temat rökfri operation.

Läs mer och anmäl dig här.

Publicerad 2017-10-12