Svåra röstbesvär – okänd folksjukdom

Att känna sig hes utan att samtidigt vara förkyld är vanligt. Men hur vanligt är det att ha problem med rösten som påverkar möjligheten att kommunicera? I en ny rapport redovisas för första gången förekomsten av röstbesvär hos den vuxna befolkningen i Stockholms län, och resultaten visar att 1,4 procent är svårt drabbade.Rapporten, som grundar sig på en artikel publicerad i Journal of Voice, ges ut av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i samarbete med institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. För att undersöka förekomsten av röstbesvär i Stockholms län har man låtit använda Stockholms folkhälsoenkät 2010. I enkäten fick deltagarna dels ange om de lider av röstbesvär, och dels skatta sina eventuella besvär som ”lätta” eller ”svåra”. 

Lärare särskilt utsatta

Resultaten visar att 1,4 procent av den vuxna befolkningen i Stockholms län lider av svåra röstbesvär och att 15,5 procent lider av lättare besvär. Det innebär att svåra röstbesvär kan klassas som en folksjukdom*. Andelen kvinnor med röstbesvär är högre än andelen män, och de i höga åldrar är mer drabbade än de i lägre – vilket är mycket viktig kunskap i vård och omsorg av äldre.

Att ha röstbesvär är inte bara ett socialt handikapp, utan kan också innebära svårigheter att klara av arbetsuppgifter som kräver en klar och tydlig röst. I rapporten framkommer att röstbesvär är vanligast inom yrken där man har rösten som huvudsakligt verktyg: servicearbete och undervisning. Studien visar dessutom på samband mellan nedsatt hörsel och röstbesvär, vilket också är ett anmärkningsvärt resultat.

Röstbesvär bör tas på allvar   

I rapporten poängterar författarna att röstbesvär bör tas på allvar av arbets- och vårdgivare samt försäkringskassa. Inte minst behövs ökad medvetenhet kring att kommunikationen i stort kan underlättas om besvär med rösten hanteras. Det måste också tas större hänsyn till talarkomfort när man designar utrymmen där talad kommunikation ska ske – såsom klassrum och matsalar.

*En inofficiell definition av folksjukdom är en sjukdom som mer än 1 procent av befolkningen är drabbad av. Källa: Nationalencyklopedin och Folkhälsovetenskapligt Lexikon.


Publicerad 2019-01-30