Stort mörkertal bland män och kvinnor med anorexia nervosa

Det finns ett stort mörkertal bland män och kvinnor som är drabbade av sjukdomen anorexia nervosa, rapporterar Sveriges television (SVT) utifrån en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Omkring 40 000 kvinnor och 12 000 män i Stockholms län lider av anorexia nervosa, men bara ett fåtal av dem har en ätstörningsdiagnos i vårdregister och/eller vårdkontakt med en ätstörningsklinik. Det visar en rapport från CES.

– Vi hittade fler män än vad vi brukar se och vi hittade fler män än vad tidigare studier har visat, säger rapportförfattaren Jennie Ahrén till SVT.

– Enligt våra uppskattningar är det mindre än 1 på 40 av de drabbade som varit i kontakt med vården, säger hon.

Anorexia nervosa är en dödlig sjukdom som innebär återhållsam med maten, överdriven fysisk aktivitet och en skev kroppsuppfattning. 

Publicerad 2016-05-23