Ta nästa steg i arbetet med Elevhälsoportalen

Den 8 maj bjuder Elevhälsoportalen in till workshop för skolor som vill komma vidare i arbetet med portalen.

I maj bjuder Elevhälsoportalen in till workshop för skolor som vill vidare i sitt arbete med Elevhälsoportalen och förebyggande och hälsofrämjande insatser i skolan.

– Vi ser ett stort intresse för Elevhälsoportalen bland skolorna i Stockholm och i hela landet. Att starta ett konto på portalen är lätt, att implementera det hälsofrämjande arbetet kräver en större ansträngning. Under workshopen vill vi ge inspiration och tips för att komma i gång, säger Daniel Berglind, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, projektledare för Elevhälsoportalen.

Under workshopen, som vänder sig till skolor i Stockholms län som har konto på Elevhälsoportalen, presenteras portalens modell och verktyg och en intervjuundersökning som gjorts med skolpersonal om elevhälsoarbete. Framgångs- och riskfaktorer presenteras, liksom hur en skola kan komma i gång med och implementera arbete med Elevhälsoportalen.

Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen är en webbplats och ett verktyg som kostnadsfritt stödjer skolor och förskolor att kartlägga och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skol- och förskolemiljön. Den är till för alla skolor och förskolor som vill stärka sitt hälsofrämjande arbete.

Med hjälp av behovsenkäter kan förskolor och skolor kartlägga behovet av hälsofrämjande insatser, ta del av portalens evidensbaserade insatser, genomföra valda insatser och följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Publicerad 2018-03-19

Senast ändrad 2020-06-30

Information om workshop

Workshopen Ta nästa steg i arbetet med Elevhälsoportalen hålls den 8 maj 2018 kl 13.00-16.00.

Workshopen är kostnadsfri och riktar sig främst till skolor i Stockholm som har konto på Elevhälsoportalen.