Tobaksdirektivsutredningen överlämnas till regeringen

Tobaksdirektivsutredningen har överlämnats till regeringen. Utredningen rör en översyn av tobakslagen och innebär nya steg mot ett minskat tobaksbruk.

Tobaksdirektivsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak.

Förslagen rör i huvudsak:

  • tillståndsplikt för försäljning av tobak
  • utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter
  • förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker
  • förändringar i regleringen av snus
  • förändringar i tillsynsorganisationen

Publicerad 2016-03-01