Tobaksfria dagen uppmärksammas 31 maj

Arbetet mot tobak bekämpar fattigdom, räddar liv och minskar miljöförstöringen, menar Världshälsoorganisationen, WHO, som den 31 maj uppmärksammar World No Tobacco Day.

Temat för årets World No Tobacco Day är hur tobaksbruk och tobaksproduktion hotar hållbar utveckling på vår jord.

Tobaksbruk dödar fler än sju miljoner människor per år i världen och ger hushåll och länder enorma kostnader för sjukvård och förlorad produktivitet.

Hinder att nå hållbarhetsmål

Tobaksproduktionen och tobakskonsumtionen i världen är ett hinder för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som FN:s 193 medlemsländer enhälligt röstade ja till 2015. Målen handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger och skapa goda och långsiktigt hållbara livsvillkor för alla människor.

Att minska tobaksbruket är viktigt för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Publicerad 2017-05-31