Tobaksfria veckan fokuserar på hållbarhet

Under vecka 47 varje år uppmärksammas den tobaksfria veckan. Tobaksfria veckan är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025.

Temat för årets tobaksfria vecka är en hållbar utveckling och grundar sig på Världshälsoorganisationens rapportering om att tobaksbruk och tobaksproduktion hotar en hållbar utveckling i världen.

Mest rökning i låg- och medelinkomstländer

Nästan en miljard människor i världen röker varje dag och omkring 80 procent av dem lever i låg- och medelinkomstländer. Tobaksbruk dödar mer än sex miljoner människor per år i världen och orsakar enorma kostnader för sjukvård och förlorad produktivitet. Tobaksindustrin orsakar dessutom stor miljöförstöring, på grund av sitt giftiga avfall. Att minska tobaksbruket är viktigt för att nå en hållbar utveckling.

– I Sverige minskar andelen rökare, men fortfarande är omkring tio procent av befolkningen dagligrökare. Det påverkar ekonomin och på sikt också hälsan hos individen men medför även kostnader för samhället i stort. Därför är rökslutarstöd viktigt att enkelt ha tillgång till då vi vet att de flesta rökare har en önskan att sluta. säger Ann Post, driftansvarig för Sluta-Röka-Linjen. 

Rökfritt Sverige 2025

I Sverige stödjer 169 organisationer, företag och myndigheter Tobacco Endgame, det vill säga kravet på ett politiskt beslut om en plan för att få ett rökfritt Sverige år 2025. Målet innebär att minska rökningen till mindre än fem procent i befolkningen.

– För att nå målet behöver vi skydda barn och ungdomar från att fastna i ett tobaksberoende och utöka stödet till de som röker mest. Fler rökfria miljöer, få bort exponeringen av tobak i våra butiker och höja priset på tobak. Cigarettpriset är nästan dubbelt så högt i Norge och en höjning av priset i Sverige skulle rädda många liv, säger Ann Post.

Publicerad 2017-11-24

Senast ändrad 2020-06-30

Kontakt