Träning positivt vid förstagångsinsjuknande i psykos – nu vill man fortsätta och utvidga konceptet

Studien Fitforlife som genomfördes av Karolinska Institutet och Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) syftade till att genom fysisk träning öka funktionsförmågan hos unga personer drabbade av förstagångsinsjuknande i psykos. Nu är studien avslutad, men träningen visade så goda resultat att den har blivit en del av verksamheten på mottagningen för förstagångsinsjuknade vid Norra Stockholms psykiatri.

– Den fysiska träningen i studien utformades och genomfördes av utbildade tränare. Tränarna fick en halvdags utbildning i psykossjukdom och hade under hela studien möjlighet att få stöd och handledning, säger Yvonne Forsell professor i psykiatri vid Karolinska institutet och tf. enhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting, som är initiativtagare till studien.

Deltagare som mentorer

Deltagarna uppmanandes att träna en timme tre gånger i veckan under tolv veckor. Tre omgångar med sammanlagt 94 deltagare från tre öppenvårdsmottagningar för förstagångsinsjuknade i psykos i Stockholm genomfördes.

– Sex av deltagarna fick en utbildning av GIH för att kunna fungera som mentorer och stödja och motivera de andra deltagarna och för att kunna leda träningspass. Mentorerna deltog sedan i nästa omgångs träning som stöd till tränarna, säger Yvonne Forsell.

Stort intresse för fortsatt träning efter positiva resultat

Preliminära resultat från studien visar förbättringar när det gäller social funktionsförmåga och kognitionen. Dessutom har man inte kunnat se några biverkningar.

Både de som deltog i studien och mottagningarna ville ha en fortsättning. En av dessa är mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar på Serafen, Norra Stockholms psykiatri.

– Det hela har fallit så bra ut att vi nu har träning varje tisdagskväll hos oss i vår lilla gymnastiksal. Träningen leds av patienter som fungerade som mentorer i studien och de har fått ytterligare en kort utbildning av GIH för att kunna leda pass självständigt.
Även patienter som inte varit med i studien erbjuds att vara med på den kostnadsfria träningen och flera av våra patienter går nu regelbundet och tränar, säger Maria Mattsson enhetschef vid mottagningen.

Hon berättar också att mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar i samband med studien inlett ett samarbete med GIH om att ta emot studenter som utbildar sig till hälsopedagoger, som då kan göra sin praktik på mottagningen. Det finns ett behov av hälsopedagoger i psykiatrin och detta är ett steg på vägen, menar hon.

Vill kunna utvidga träningen

Både Yvonne Forsell och Maria Mattsson vill nu utvidga träningen och deras förhoppning är att få ekonomiska medel för att generellt kunna erbjuda träning i anslutning till psykosvården.

– Där är vi tyvärr inte riktigt ännu, men vi har som mål att den ska bli en del av vårdprogram och vårdutbud. Till dess fortsätter vi träningen i mindre skala på mottagningen. Vi hoppas att fler verksamheter och mottagningar för psykospatienter vill följa efter, ett första steg är att börja i det lilla, på sin egen mottagning och vi ger gärna stöd och råd i hur det kan gå till, säger Yvonne Forsell.

Båda tycker det är glädjande att det slagit så väl ut och de är övertygade om att träning vid förstagångsinsjuknande i psykos kommer att vara ett naturligt inslag i framtiden. Dessutom finns ett stort intresse för detta koncept inte bara i Stockholm utan runt om i landet.

Text: Fredrik Ripe

Publicerad 2017-06-22

Kontaktpersoner

Maria Mattsson

enhetschef mottagningen för nydebuterade psykossjukdomar
Norra Stockholms psykiatri
Stockholms läns landsting

_

Yvonne Forsell

professor i psykiatri vid Karolinska institutet
tf. enhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Stockholms läns landsting