Var femte kvinna och var sjuttonde man i länet tröstäter

Emotionellt ätande, eller ”tröstätande” har en tydlig koppling till övervikt och psykisk ohälsa. 

Ett projekt om ätstörningar och störda ätbeteenden på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin visar att var femte kvinna och var sjuttonde man i Stockholms län tröstäter. 

En vanlig indelning av ätstörningar brukar vara i anorexia nervosa (självsvält) och bulimia nervosa (hetsätning med kräkningar). Det finns dock andra former av störda ätbeteenden som faller utanför det diagnostiska systemet, ett sådant ätbeteende är tröstätande.

- Tröstätande är inte ett enhetligt begrepp, det finns säkerligen stor variation. Någon äter för att döva sina känslor, medan andra äter av nedstämdhet, ångest eller oro, säger Jennie Ahrén som varit med och gjort studien.

Stora konsekvenser för både män och kvinnor

Av nästan 45 000 människor som ingick i analyserna, kunde ungefär 13 procent klassificeras som tröstätare. Om man översätter andelen till befolkningsnivå visar studien att omkring 143 000 av kvinnorna och nästan 40 000 av männen i länet tröstäter.

- Ätstörningar och olika sorters störda ätbeteenden brukar främst beskrivas hos kvinnor, men vi ser att konsekvenserna är lika allvarliga för de män som drabbas, menar Jennie Ahrén.

Stora folkhälsoproblem

Psykisk ohälsa och övervikt är två stora folkhälsoproblem och att hitta kopplingar mellan dem kan göra att insatserna för att motverka dessa kan förbättras.

- En möjlig förklaring till sambanden mellan tröstätande, psykisk ohälsa och övervikt kan vara att nedstämdhet och oro leder till tröstätande som i sin tur leder till övervikt. Om det stämmer kan insatser som främjar psykisk hälsa eller motverkar tröstätande också ha effekt på övervikt, säger Jennie Ahrén.

Publicerad 2014-12-17

Kontaktperson: Jennie Ahrén