15 procent av befolkningen har riskabla alkoholvanor

Under vecka 45 är det nationell uppmärksamhetsvecka om riskbruk av alkohol. Med riskbruk menas ett bruk av alkohol som ökar risken för skadliga fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Risken att bli beroende ökar om man dricker ofta eller mycket alkohol.

Ungefär 85 procent av alla svenskar dricker alkohol. De flesta av dem dricker måttligt, men 15 procent av befolkningen är riskkonsumenter. Dessutom beräknas alkoholkonsumtionen svara för 3,6 procent av befolkningens sjukdomsbörda, mätt i sjuklighet och förtida död.

Riskbruk

Riskbruk definieras som att konsumera mer än 14 standardglas per vecka eller fler än fem standardglas vid samma tillfälle om du är man. Om du är kvinna gäller detsamma om du dricker mer än nio standardglas per vecka eller fler än fem standardglas vid samma tillfälle.

Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol och motsvarar till exempel 33 centiliter starköl, 12-15 centiliter vin och fyra centiliter starksprit.

Alkoholberoende och alkoholmissbruk

En studie från 2013 visar att 446 000 personer hade ett alkoholberoende eller alkoholmissbruk, det motsvarar totalt 5,9 procent av befolkningen, 7,6 procent av männen och 4,3 procent av kvinnorna.

Anhörig

Samma studie från 2013 visade att ca 1,1 miljoner vuxna svenskar, motsvarande 15 procent, påverkas negativt av att någon i deras närhet dricker för mycket. Av dessa var 700 000 kvinnor och 400 000 män. Den situation som många anhöriga befinner sig i leder inte sällan till stress, nedstämdhet, oro eller ångest.

Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder rådgivning per telefon för personer som vill förändra sina alkoholvanor men även för anhöriga till personer med alkoholproblem. Samtal tas emot från hela landet. Det är kostnadsfritt och den som ringer kan vara anonym. För personal inom hälso- och sjukvården kan Alkohollinjen ge stöd kring bemötande av patienter med riskbruk av alkohol.

Alkohollinjen nås på 020-84 44 48. För mer information se www.alkohollinjen.se

 

Publicerad 2016-11-10