Utbilda dig till kvalificerad tobaksavvänjare

Arbetar du inom hälso- och sjukvård, eller liknande, med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I kursen Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

För femte gången kommer poängutbildningen "Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 7,5 hp" erbjudas i samarbete med Karolinska Institutets uppdragsutbildning. 

Kursen startar 2 september 2021 och genomförs till stor del digitalt beoende på hur situationen med pandemin är under hösten. 

Syfte med kursen

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning individuellt och i grupp. Vidare får deltagaren kunskap och får ta del av strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på arbetsplatsen.

Kursansvariga

Kursansvariga är Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,
sektionen för allmänmedicin och primärvård, Karolinska
Institutet. Kursen ges i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO.

Läs mer och anmäl dig (kiuppdrag.se)