Utbilda dig till tobaksavvänjare

Arbetar du med människor som av någon anledning måste sluta med sitt tobaksbruk? Utbildningen Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare ger kunskaper i att stödja den som vill sluta röka eller snusa.

Det händer mycket inom ämnet tobak i Sverige just nu. Regeringens mål om ett "Rökfritt Sverige 2025" , då dagligrökningen ska ner under fem procent, stöds bland annat av alla landsting. Genom en ny tobakslag (2016) har vi fått varningsbilder på cigarettpaketen och begränsning av smaktillsatser i tobakvaror. Socialstyrelsen kommer under året att lansera uppdaterade riktlinjer för hälsosamma levnadsvanor, där vi kan läsa mer om varför det är viktigt att sluta röka vid olika sjukdomstillstånd och till exempel vid en planerad operation. Det ligger ytterligare lagförslag om begränsning av tobaksrökning utomhus för att skydda våra barn och ungdomar.

Utbildningen till Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare vänder sig till alla som jobbar med människor som behöver sluta med sitt tobaksbruk och där tobaksavvänjning är en del av behandlingen av vissa sjukdomar. I första hand vänder den sig till tandvården, primärvården, sjukvården, skolhälsovården och företagshälsovården men även om du jobbar inom andra branscher så kan även du söka.

Läs mer och anmäl dig via länken på sidan.

Kontakt

Om du har fler frågor, hör av dig till Annelie Johansson, utbildningsansvarig, på e-post: annelie.e.johansson@sll.se eller på tfn 08-123 371 03.

Publicerad 2017-11-22

Senast ändrad 2020-06-30