Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar

I en ny rapport som Karolinska Institutet har tagit fram i samverkan med Stockholms läns landsting presenteras en pågående utvärdering av utökade hembesök till nyblivna förstagångsföräldrar.

Ett samarbete mellan Rinkeby BVC och föräldrarådgivare vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning med utökade hembesök till nyblivna förstagångsföräldrar i Rinkeby har pågått i två år och utvärderas.

Rapporten visar att hembesöksprogrammet är uppskattat av både målgruppen och medverkande personal och möjliggör ett nytt arbetssätt som tar hänsyn till målgruppens behov.

De utökade hembesöken som görs gemensamt av BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare innebär en breddad kompetens och ger tid att bygga relationer och förtroende mellan föräldrar och myndighetspersoner.

Publicerad 2015-09-23