Utredning föreslår hårdare regler för nya nikotinprodukter

Den utredning om nya nikotinprodukter, som den svenska regeringen tillsatte under 2020, har nu lämnat sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår bland annat hårdare regler och en ny lag för tobaksfria nikotinprodukter.

Enligt den statliga utredningen är det en rimlig utgångspunkt att tobaksfria nikotinprodukter väsentligen bör regleras på samma sätt som andra produkter på tobaksområdet. Utredningen har därför kommit med förslag om en skärpning av lagstiftningen kring produkterna, bland annat vad gäller marknadsföring och åldersgräns vid försäljning.

- När vi tänker droger tänker vi sällan att den vanligaste av alla i vårt samhälle är nikotin. Vid sidan av de traditionella produkterna, cigaretter och oral tobak, har nya nikotininnehållande produkter, som ofta inte innehåller tobak, vunnit en enorm framgång på marknaden, säger Rosaria Galanti, enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Vätskor i e-cigaretter inte ska få smaka annat än tobak, det vill säga att det införs förbud mot smaktillsatser i vätskorna. Smaksättningarna anses främst locka barn och unga att börja använda produkterna.
  • Måttfullhet i marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Bland annat föreslås att reklam- och andra marknadsföringsåtgärder inte ska få vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Det föreslås också att marknadsföringen av tobaksfria nikotinprodukter ska innehålla en hälsovarning med innebörden att produkten innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
  • Ålderskrav vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Försäljning av sådana varor får inte göras till personer under 18 år, det är säljarens uppgift att förvissa sig om att köparen är över 18 år.

Främst unga konsumenter

Enligt Rosaria Galanti finns tre problem med expanderingen av dessa icke-traditionella nikotinprodukter. Det första är bristande kunskap om hur långvarigt bruk av sådana produkter påverkar hälsan, vilket påverkar möjligheten att informera konsumenterna. Det andra problemet är att den överväldigande majoriteten av konsumenterna är ungdomar och unga vuxna, vars hjärnor är särskilt känslig för nikotin, och som snabbt kan utveckla ett beroende. Det tredje problemet är att regleringen och tillsynen av dessa produkter hittills har varit ganska svag. För till exempel e-cigaretter påbörjades produktreglering för knappt två år sedan och för tobaksfritt, så kallat vitt snus, finns ingen reglering, eftersom detta inte klassas som en ”tobaksprodukt”. Exempelvis säljs produkterna på internet och det finns en och de finns en enorm variation av utrustning och innehåll.

- Utredningen som regeringen har beställt utgår från dessa premisser och kommer till slutsatsen att skarpare åtgärder behovs, i termer av reglering marknadsföring och innehåll. Ett underlag som var efterlängtat och som förhoppningsvis kommer att leda till en efterlängtad lagstiftning, säger Rosaria Galanti.

En ny lag och förordning kring tobaksfria nikotinprodukter föreslås börja gälla 1 juli nästa år.

Läs utredningen: Hårdare regler för nya nikotinprodukter, SOU 2021:22 (pdf, regeringen.se)

Publicerad 2021-04-15