Utvärdering av eHälsalyftet visar på positiva resultat

Under ett seminarium den 7 september presenterade Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) resultaten från sin utvärdering av projektet eHälsalyftet så långt. Utvärderingen visar på positiva resultat, men också på utvecklingsområden.

Under eHälsalyftets seminarium presenterade CES resultaten från en enkät som skickats ut till utvecklingsledare och chefer inom Stockholms läns landsting vid projektets början. Svaren visar att både utvecklingsledare och chefer hade höga förväntningar vid projektets början.

–  Det är positiva resultat då tidigare forskning klarlagt att öppenhet hos deltagare vid början av ett förändringsarbete, både för innehåll och hur det implementeras, är viktigt för att uppnå bästa resultat.  Dessutom visade en tidigare utvärdering av Kompetenslyftet eHälsa att höga förväntningar i projektets början ledde till en hög upplevd eHälsakompetens och hög användning av eHälsa,  säger Rebecca Mosson, medarbetare på CES som arbetat med utvärderingen.

Viktigt att eHälsalyftet blir del av den ordinarie verksamheten

Även om det finns goda förutsättningar för att eHälsalyftet i projektform ska lyckas visar resultaten att det finns behov av utveckling.
– Ett viktigt utvecklingsområde i det fortsatta arbetet är att varje verksamhet gör eHälsalyftet till en del av den ordinarie verksamheten, för att detta arbete ska bli så relevant och användbart som möjligt. Dessutom behöver rollen som utvecklingsledare och chef tydliggöras för att projektet ska få nytta på långsikt, fortsätter Rebecca Mosson.

Utvärderare från CES är delaktiga i eHälsalyftet för att främst mäta förutsättningarna för organisationerna att uppnå de långsiktiga effektmålen, exempelvis att eHälsalyftet ska bli en integrerad del av den ordinarie verksamheten.

eHälsalyftet

eHälsalyftet är en del av ett pågående utvecklingsarbete inom landstinget och arbetet med framtidens hälso- och sjukvård och framtidens vårdinformationsmiljö. Projektet pågår mellan 2016 och 2018. Målet är att på bästa sätt kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och modernisera hälso- och sjukvården. 

 

Bild: Rebecca Mosson vid eHälsalyftets konferens 7 september 2017.
Foto: Yanan Li

Publicerad 2017-09-14