Vad händer med alkoholproblemen efter alkoholrelaterad slutenvård?

I en ny studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin undersöks vad som hänt med personers alkoholvanor tio år efter att de fått slutenvård för alkoholproblem.

Den alkoholrelaterade slutenvården har fortsatt att öka i Stockholms län. Men vad händer med alkoholproblemen bland dem som legat på sjukhus för alkoholrelaterade problem?

Studien visar att en majoritet av dem rapporterar en konsumtion av alkohol som inte innebär några risker för hälsan. Ett riskbruk av alkohol är dock vanligare bland dem som hade haft en tidigare alkoholrelaterad sjukhusvistelse än bland befolkningen i övrigt. Detta gäller i högre grad för yngre än för äldre. Med åren som passerar efter en alkoholrelaterad sjukhusvistelse verkar riskbruket minska och fler och fler blir nyktra.

Över tid verkade människor som haft så pass allvarliga alkoholproblem att de fått alkoholrelaterad slutenvård främst bejaka nykterheten som ett livsalternativ.

Publicerad 2014-12-10

Kontaktperson: Kozma Ahacic