Välbesökt seminarium om tobaksavvänjning på andra språk

Den 19 oktober höll Sluta-Röka-Linjen (SRL) inom enheten för hälsofrämjande levnadsvanor, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), ett frukostseminarium för att presentera sin satsning på rökavvänjning via trepartssamtal med tolk.

Seminariet, som inleddes med presentationer och avslutades med en paneldiskussion med representanter från SRL och Transkulturellt centrum, inom Stockholms läns landsting, lockade deltagare från vården, kommuner och intresseorganisationer.

Rökning vanligare i vissa grupper

Vid seminariet berättar Rosaria Galanti, chef för enheten för levnadsvanor på CES, att satsningen på tolksamtal grundar sig i aktuell statistik om förekomsten av rökning. Andelen rökare sjunker generellt i Sverige, men i olika takt i olika grupper. Bland kvinnor som röker i början av sin graviditet är det exempelvis en mindre andel som slutar i kommuner med lägre medelinkomst, än i kommuner med hög medelinkomst. För män gäller att det är en högre andel rökare bland män födda utanför Europa än bland män födda i Sverige.

Erbjuder tolksamtal på sex språk

– Genom att erbjuda tobaksavvänjning via tolk i trepartssamtal är förhoppningen att öka tillgängligheten för personer som har lättare att uttrycka sig på andra språk än svenska, berättar Sofie Jonsson, projektledare för satsningen ”Rökfri på andra språk”.

SRL har erbjudit rådgivande samtal i trepartssamtal med tolk i liten skala sedan 2015, men under 2017 har SRL fått medel från Folkhälsomyndigheten för att utveckla tjänsten, något som resulterat i att antal samtal med tolk under 2017 fördubblats jämfört med samma period föregående år.

För att nå ut till fler rökare i behov av tolk behöver Sluta-Röka-Linjen hjälp av vårdpersonal och andra som träffar rökare som pratar andra språk än svenska.

– Vårdgivare kan gå in på Sluta Röka Linjens hemsida och fylla i en hänvisningsblankett och skicka till oss så ringer vi upp klienten, berättar Sofie Jonsson. I dagsläget erbjuds tolksamtal på sex språk; arabiska, persiska, somaliska, turkiska ryska och spanska.

Möter nyanlända som vill sluta röka

Susanne Ghomashi som är tobaksrådgivare på SRL har talat med många nyanlända som vill sluta röka. Hon berättar att en del har varit rökare länge och en del har börjat röka på vägen till Sverige.

– Den här målgruppen har ofta mycket oro och stress omkring sig vilket i sig kan vara ett hinder för ett tobaksfritt liv. Men man ska inte glömma att det hos många finns en stor potential. Jag brukar påminna mina klienter om att om de klarat att ta sig till Sverige klarar de också att sluta röka.

Tillgång i mötet med nyanlända

Haibe Hussein, samordnare för hälsokommunikatörerna på Transkulturellt centrum, tror att Sluta-Röka-Linjens satsning kan vara en tillgång i mötet med nyanlända.

– Tobak är ett av de teman vi arbetar med kontinuerligt och Sluta -Röka-Linjens satsning gör det möjligt att hänvisa rökare för individuell rådgivning, säger Haibe Hussein.

 

Bild: Sofie Jonsson, projektledare för Sluta-Röka-Linjens satsning "Rökfri på andra språk", vid seminariet den 19 oktober.

Text: Amanda Wedenborn
Foto: Viktoria Jonze

Publicerad 2017-11-01

Senast ändrad 2020-06-30