Välkommen till Elevhälsoportalens informationsträffar

Lär dig mer om hur du kan arbeta hälsofrämjande med barn och ungdomar i förskola och skola med hjälp av Elevhälsoportalen. Under hösten bjuder vi in till två informationsträffar om portalen.

Elevhälsoportalen är en webbplats som stödjer förskolor och skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i  förskole- och skolmiljön. 

Elevhälsoportalen öppnade i våras och fram tills nu har drygt 400 registrerat sig som användare på sidan. Vi vill nu stötta ännu fler förskolor och skolor i det viktiga arbetet med att främja barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och skolprestationer och bjuder därför in till informationsträffar om verktyget.

Informationsträffar

Under hösten kommer vi att erbjuda informationsmöten vid minst två tillfällen. Du är välkommen att delta i ett möte då vi presenterar Elevhälsoportalen och visar hur förskolor och skolor kan arbeta med portalens material och verktyg.

Trägffarna kommer att hållas:

  • Tisdag den 25 oktober kl 14.30, sista dag för anmälan 14/10
  • Torsdag den 17 november, sista dag för anmälan 7/11

 Plats: Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10

Anmälan

För att anmäla dig skriv till malin.pettersson@sll.se. Vänligen ange vilken datum du önskar att delta och hur många som kommer.

Platserna till varje seminarium är begränsade till 50 personer och max två personer per enhet.

Publicerad 2016-09-19