Välkommen till nya Folkhälsoguiden

I december lanserar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) nya Folkhälsoguiden.

Folkhälsoguiden vänder sig till personer som arbetar med folkhälsofrågor inom Stockholms län. Webbplatsen ska presentera nyheter om folkhälsa, det kan exempelvis röra hälsoläget ochvårdkonsumtion i regionen, förebyggande insatser och metoder för implementering.

Folkhälsoguiden lanserades 2004 av dåvarande Samhällsmedicin inom Stockholms läns landsting. Bakgrunden till att webbplatsen skapades var att det då saknades en samlad plats för information om folkhälsa och folkhälsoarbete.

– Det känns både roligt och viktigt att nu kunna presentera en helt ny Folkhälsoguide. Webbplatsen är ett viktigt redskap i arbetet med kunskapsspridning inom folkhälsa. Därför är det min förhoppning att den nya webbplatsen ska vara till hjälp för alla som på något sätt arbetar med folkhälsa inom Stockholms län, säger Cecilia Magusson verksamhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Responsiv webbsida

Den nya Folkhälsoguiden är framtagen med besökarens behov i fokus. Sidan har en helt ny design, ett till stora delar uppdaterat innehåll och med tidigare indelning på ämnesområden bibehållen.

Webbplatsen är responsiv, vilket innebär att besökaren kan få webbplatsen anpassad beroende på vilken typ skärm man använder (smartphone, surfplatta eller övrigt).

Vi kommer naturligtvis att följa hur man som besökare upplever den nya sajten med olika undersökningar. Men har du redan nu några frågor kring projektet eller synpunkter på webbplatsen så får du gärna höra av dig.

Publicerad 2014-12-01

För mer information, kontakta pressansvarig