Världshälsoorganisationens rapport om hälsoläget i Europa

Ny rapport från Världshälsoorganisationen, WHO, beskriver hälsoläget i Europa.

Den europeiska hälsorapporten, som utkommer vart tredje år, ger en möjlighet att fokusera på utvecklingen av hälsa och välbefinnande.

Rapporten pekar på brister i utveckling och ojämlikhet där WHO menar att det behövs handling. Bland annat har Europa en hög alkoholkonsumtion och en stor andel rökare.

Läs rapporten på WHO:s webbplats.

Publicerad 2015-09-25