Bild på vatttenpipa med blått munstycke

Vattenpipa kan öka spridningen av Corona

Världshälsoorganisationen (WHO) går ut med en varning för bruket av vattenpipa i samband med coronaepidemin. Att använda vattenpipa kan öka risken för smittspridning av covid-19.

All rökning är skadlig för hälsan, det gäller även vattenpipa. Men vattenpipsrökning ökar också risken att sprida smitta. ”Eftersom rökning av vattenpipa vanligtvis sker i grupp i offentliga miljöer och man vet att bruket av vattenpipa ökar risken för annan smittspridning, så kan det även öka spridningen av covid-19 i sociala sammanhang.”, skriver WHO i sina rön om rökning och corona.

– Vi vet att vattenpipsrökning är en vana som finns i vår befolkning i Region Stockholm. Det finns även särskilda caféer för att röka vattenpipa. Så det är viktigt att gå ut med information, säger Rosaria Galanti, chef för enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i Region Stockholm.

Här kan vården bidra genom att sprida information, särskilt i områden där det är vanligt att man röker vattenpipa.

Ofta i sociala sammanhang

Hon konstaterar att vattenpipor har flera nackdelar i sammanhanget.

– En nackdel är själva sammankomsten. Man träffas och sitter nära, ofta inomhus. En annan är de rökrelaterade gifterna som du inhalerar i rummet, och en tredje nackdel är att man ofta delar på munstycket, säger Rosaria Galanti.

En nyligen publicerad studie från Kina visar att rökare och före detta rökare hade mycket större risk för svår sjukdom vid coronainfektion än personer som aldrig rökt. I studien ingick 78 patienter som vårdats för lunginflammation till följd av en coronainfektion.

Osäkert kunskapsläge

Kunskapsläget om sambandet mellan rökning och coronainfektion är osäkert eftersom det finns få studier, men att rökning innebär en förhöjd risk är inte överraskande. Det är sedan tidigare känt att det finns ett samband mellan rökning och svår influensa.

– Det är rimligt att anta att samma mekanismer som leder till svårare förlopp vid influensa bland personer som röker, såsom sämre immunförsvar och påverkan på luftrören, kan påverka förloppet vid coronainfektion, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, specialistläkare och samordnare för Uppdrag tobaksprevention Stockholm.

 

Publicerad 2020-03-30

Fakta om Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa.

Här får du samtalsstöd via telefon, 020-84 00 00 och chatt.

Det finns också möjlighet att få information och stöd på olika språk, som arabiska, polska, somaliska, engelska, persiska, dari, tigrinja, spanska, turkiska och ryska via www.slutarokalinjen.se.