Nu lanseras en ny version av Folkhälsokollen

Nu lanseras nya Folkhälsokollen. Med webbverktyget får du snabbt och enkelt en överblick av hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa fördelar sig och utvecklas över tid i Stockholms kommuner och stadsdelar.

I den nya versionen av Folkhälsokollen har webbplatsen fått ett nytt utseende och det finns en mängd nya funktioner och visualiseringar samtidigt som mycket av tidigare version finns kvar – allt för att möjliggöra en snabb och enkel överblick av hälsan i länet.

– Vi har gjort webbplatsen mer användarvänlig  och med en rad nya diagram och funktioner, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, projektledare för Folkhälsokollen. Den nya plattformen ger även möjligheter att lägga till mer material vilket gör att vi på sikt kommer att kunna utöka sidan med fler indikatorer.

En lättillgänglig bild av folkhälsan

Folkhälsokollen är ett webbverktyg som gör det möjligt att snabbt och enkelt få överblick av hur levnadsvanor, hälsa och levnadsförhållanden är fördelade och utvecklas över tid i Stockholms kommuner och stadsdelar.

Med Folkhälsokollen kan man lätt få en bild av folkhälsoläget i en kommun eller stadsdel. Man kan även läsa mer om valda indikatorer och se hur de fördelar sig på till exempel kön, ålder och utbildningsnivå. Dessutom finns interaktiva kartor som illustrerar geografiska skillnader i länet.

Gratis och öppet verktyg

Folkhälsokollen är tänkt att fungera som konkret underlag för kommuner, stadsdelar och landstinget i dagligt folkhälsoarbete och annan planering, men är öppen och gratis att använda för alla som är intresserade av hälsoläget i länet.

– Vi hoppas att fler ska hitta till vår nya webbplats och få användning av det material som finns där, säger Joanna Stjernschantz Forsberg.

Publicerad 2018-05-02

Senast ändrad 2020-06-30