Viktiga samtal om levnadsvanor på Medicinska riksstämman

Stockholms läns landsting medverkade på Medicinska riksstämman den 3-4 december och fick ett stort gensvar när man bland annat samtalade om landstingets arbete kring hälsofrämjande levnadsvanor.  

Birger Forsberg föreläser vid Medicinska riksstämman.

Landstinget fanns med som en av flera deltagare på det så kallade Hälsotorget. Där man som besökare kunde få information om all den verksamhet och projekt som pågår inom Stockholms läns landsting med koppling till levnadsvanor.

Birger Forsberg, enhetschef vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Marie-Louise Söderberg, projektsamordnare för NASP, föreläste om YAM, Youth Aware of Mental health – ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga i Stockholms län.

Utöver det fanns landstinget också med på både scenen och arenan där bland andra Anton Lager presenterade Folkhälsorapport 2015 och Matthias Lidin föreläste om det regionala vårdprogramet för hälsofrämjande levnadsvanor. Bland övriga medverkande medarbetare från Stockholms läns landsting under stämman märktes bland annat även Mai-Lis Hellénius i aktiviteter kopplade till Hälsotorget.

– Det är viktigt för Stockholms läns landsting att medverka på Medicinska riksstämman och deltagandet på Hälsotorget inbjuder till en mängd intressanta möten där vi får möjlighet att samtala med besökarna om levnadsvanor kopplat till vårt arbete inom landstinget på området, säger Birger Forsberg.


Matthias Lidin föreläste om det regionala vårdprogrammmet för hälsofrämjande levnadsvanor.

Publicerad 2015-12-10