Viktigt lyfta frågor om våld i nära relationer

Var tionde barn i Sverige växer upp i en familj där det förekommer våld. Våldet ger upphov till fysisk och psykisk ohälsa och är ett folkhälsoproblem. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt få syn på de här barnen, något som barnhälsovården har möjlighet att göra. 

Barnhälsovården träffar i stort sett alla barn i Sverige och har en unik möjlighet att tidigt uppmärksamma och upptäcka våld i nära relationer. Därför har barnhälsovården inom Stockholms läns landsting genomfört ett pilotprojekt för att uppmärksamma våld i nära relationer. Projektet har nu utvärderats och resultatet presenterades under ett frukostseminarium på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i slutet av maj.

– Vi ska inte bara prata om längd, vikt och vaccination utan om den här oron också, säger BVC-sjuksköterskorna Anna Fröjlinger och Carina Johansson vid seminariet. De är två av sex sjuksköterskor inom Barnavårdscentralen (BVC) som varit med i projektet.

– Våld gör ont, i kroppen och i själen. Äntligen kommer någon som försöker skapa en metod för att ta hand om problemet, säger Carina Johansson.

Projektet startade 2014 då sex BVC-sjuksköterskor, efter utbilning om våld i nära relationer, fick arbeta fram en metod för att arbeta med frågan om våld i nära relationer. Sedan fick de testa metoden i möten med föräldrar och barn.

Utvärderingen visar att de kvinnor som mött BVC-sjuksköterskorna inte haft något emot att få frågor om våld i nära relationer, tvärtom har många uttryckt att det är bra att frågan ställs.

För sjuksköterskorna har metoden varit användbar, det största hindret att ta upp frågor om våld i nära relationer har varit att ha tid att diskutera frågan. Om en förälder berättar om våld ska det finnas tid att ta det samtalet. Och om det som kommer upp behöver följas upp eller kräver åtgärd måste det finnas tid till det också. BVC-sjuksköterskorna understryker även vikten av att få bra handledning i frågorna.

Pilotprojektet har avslutats, men det finns tankar om fortsättning.

– Detta är ett första steg i projektet. Det behövs mer forskning och mer kunskap för att ändra attityder, säger Lene Lindberg, vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, som utvärderat pilotprojektet.

Utvärderingen av pilotprojektet har varit positiv och barnhälsovården vill nu pröva arbetssättet i större utsträckning, i en större studie.

För de BVC-sjuksköterskor som deltog har projektet väckt nya tankar och idéer i arbetet.

– Vi har det med oss och kan bli bättre på att se tecken på att det förekommer våld i nära relationer. Det är skönt att ha evidens bakom det man gör, säger Anna Fröjlinger och Carina Johansson.

Bildtext: BVC-sjuksköterskorna Carina Johansson och Anna Fröjlinger berättade om arbetet med barnhälsovårdens pilotprojektet under frukostseminariet på CES.

Publicerad 2015-06-16