Man som tänder en cigarett, sedd snett bakifrån

Viktigt med stöd till rökare som vill sluta under krisen

Eftersom stress och negativa situationer gör det svårare att sluta röka och lättare att återfalla kan rökningen komma att öka under coronapandemin, enligt en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Samtidigt visar aktuell forskning att rökare kan få ett allvarligare förlopp i samband med covid-19, vilket kan motivera fler rökare till att sluta röka.

Andelen rökare har minskat i Sverige under de senaste decennierna. I Stockholms län var omkring åtta procent av befolkningen dagligrökare 2018, men det finns stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Bland annat finns fler rökare bland dem med kort utbildning än bland dem med lång utbildning. Bland personer födda utanför Sverige är andelen rökare högre än i genomsnittet i befolkningen.

Rökning ökar risk för sjukdom

Rökning ökar risken för ett stort antal sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdom, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och cancer. Dessutom visar en nyligen publicerad studie från Kina att risken för svår sjukdom vid coronainfektion var högre bland rökare jämfört med icke-rökare.

Det fokus som pandemin sätter på hälsan i allmänhet, och de rapporterade riskerna vid rökning i synnerhet, kan motivera fler rökare att försöka sluta, vilket skulle kunna bidra till minskad rökning i befolkningen. Bland annat har den nationella stödlinjen Sluta-Röka-Linjen, vid Region Stockholm, märkt av ett ökat antal samtal från rökare som vill ha stöd att sluta röka på grund av informationen kring corona och rökning.

Samhällskriser kan påverka andelen rökare

Vid tidigare samhällskriser har förekomsten av rökning påverkats på olika sätt, framför allt i socioekonomiskt utsatta grupper. Vid oro och stress är det svårare att sluta och lättare att återfalla till att röka. Därför är det möjligt att rökningen kommer att öka under coronapandemin. Men det inte är troligt att rökning blir ett akut problem för folkhälsan till följd av pandemin. Däremot behövs stöd till den som vill sluta röka.

– Det är viktigt att det finns ett lättillgängligt stöd för den som vill sluta röka och att man fokuserar på att förebygga återfall. Det är också viktigt att följa utvecklingen hos utsatta grupper, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, specialistläkare och samordnare för Uppdrag tobaksprevention Stockholm vid CES .

Råd till den som röker:

 • Att sluta röka är det bästa du kan göra för din hälsa, oavsett coronapandemin.
 • Det är troligt att rökning ökar risken att drabbas av svårare sjukdomsförlopp vid en coronainfektion. Än så länge finns få studier kring detta, men man vet att rökare drabbas hårdare av till exempel influensa.
 • Tveka inte att kontakta Sluta-Röka-Linjen på telefonnummer 020-84 00 00 om du vill ha stöd att sluta!

Några korta råd till den som vill sluta röka direkt:

 • Gör dig av med cigaretter, tändare och askkoppar.
 • Ät och drick regelbundet, gärna något extra mellanmål eller en frukt.
 • Notera hur ditt röksug kommer och går. Röksuget försvinner ofta på någon minut om du väntar ut det.
 • Rör på dig och håll dig sysselsatt.
 • Använd gärna nikotinläkemedel mot abstinenssymtom.
 • Om du tar mediciner kan doserna behöva justeras när du slutar röka. Diskutera det med din läkare.
 • Berätta för din omgivning att du har slutat röka och be dem stötta dig.

Till den som tidigare har rökt:

 • Bra att du har slutat röka!
 • Din hälsa har förbättrats jämfört med om du hade fortsatt att röka, och du har sannolikt minskat din risk att drabbas av ett svårt sjukdomsförlopp om du får en coronainfektion.
 • Tänk på att risken för återfall i rökning är högre i tider av stress och oro. Tveka inte att kontakta Sluta-Röka-Linjen på telefonnummer 020-84 00 00 om du vill ha stöd att inte börja igen.

Publicerad 2020-04-17

Kontakt

Joanna Stjernschantz Forsberg

Specialistläkare
samordnare Uppdrag tobaksprevention Stockholm