Visa ditt stöd – gå med landstinget i årets Prideparad

Stockholms läns landsting, SLL, fortsätter att synliggöra sitt engagemang för hbtq-personers lika rättigheter. Lördag den 1 augusti kommer SLL-medarbetare att visa sitt stöd under Pride 2015.

Under Pride 2015 är det viktigt att Stockholms läns landsting, SLL, fortsätter synliggöra sitt engagemang för hbtq-personers lika rättigheter och visa att SLL är en hbtq-medveten arbetsgivare. I år hoppas vi att SLL-gruppen i Prideparaden blir riktigt stor och att många vill visa sitt stöd och engagemang. Alla personer, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, ska synliggöras och bli bemötta med respekt och professionalitet inom SLL:s alla verksamheter.

Stockholms läns landsting arbetar aktivt med hbtq-frågor och var först i landet med att anta en Hbt-policy. Landstinget har en webbutbildning för alla SLL-medarbetare för att öka medvetenheten om hbt-frågor och om normer. Inom kort startar SLL:s hbtq-diplomering för primärvården.

Publicerad 2015-06-04