Visualiseringsverktyg visar unik beräkning av sjukdomsbördan i Stockholms län

Nu tillgängliggörs för första gången beräkningar av sjukdomsbördan i Stockholms län i det öppna visualiseringsverktyg som drivs och utvecklas inom ramen för det globala sjukdomsbördeprojektet Global Burden of Disease , GBD.

Beräkningarna har tagits fram genom ett nära samarbete mellan Institute for Health Metrics and Evaluation i Seattle som koordinerar GBD-nätverket, Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES vid Stockholms läns landsting.

315 sjukdomar och skador samt 79 riskfaktorer

I det interaktiva verktyget redovisas förtida död och nedsatt funktion från 315 sjukdomar och skador. Dessutom ingår 79 riskfaktorer så som levnadsvanor, metabola risker samt risker i den fysiska miljön. Allt presenteras utifrån ålder och kön, samt från år 1990 och framåt.

– Genom att vi i Stockholms län gått in i samarbetet blir Sverige nu det elfte landet i världen som kan redovisa sjukdomsbördan även inom en region, säger Anton Lager, chef för enheten för kartläggning och analys vid CES.

I GBD som helhet ingår beräkningar för 195 länder och även dessa beräkningar är fritt tillgängliga i verktyget.

Publicerad 2017-01-19

Kontaktperson

Kontaktperson

Emilie Agardh, forskarassistent vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.