WHO ACTIVE: ett globalt verktyg för ökad fysisk aktivitet

Den 17 oktober lanserade Word Health Organisation (WHO) policyverktyget ACTIVE. Verktyget ska hjälpa regeringar och myndigheter att minska fysisk inaktivitet såväl som de hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser som kommer av att man inte rör på sig.

Nivåerna av fysisk inaktivitet är alarmerande låga vilket anses vara ett globalt folkhälsoproblem, rapporterar WHO. Med anledning av detta finns ett globalt mål att minska fysisk inaktivitet med 10 procent till 2025 och 15 procent till 2030. ACTIVE består av specifika policyförslag för att öka fysisk aktivitet generellt bland befolkningen och ska bistå länder att nå de globala målen.

Regeringar måste agera 

Nyligen publicerades ”WHO Global Action Plan for Physical Activity 2018–2030” som tillhandahåller länder med policyer och interventioner för att öka fysisk aktivitet på populationsnivå. Verktyget ACTIVE är baserat på denna publikation, och vill med specifika policyförslag få regeringar att agera på alla samhällsnivåer: nationell, länsspecifik, kommunal samt stads- och lokal nivå. Målet är ökad daglig fysisk aktivitet bland befolkningen.

Specifika policyförslag i ACTIVE:

  • Aktiva samhällen – Implementera kampanjer för beteendeförändring och förändra sociala normer.
  • Aktiva miljöer – Främja en säker och välfungerande infrastruktur, faciliteter och publika samlingsplatser som erbjuder möjligheter att gå, cykla och till andra former av fysisk aktivitet.
  • Aktiva människor – Säkerställa access till möjligheter, program och faciliteter inom olika instanser för att engagera individer i alla åldrar och med olika fysiska och sociala kapaciteter i regelbunden fysisk aktivitet.
  • Aktiva system – Stärka ledarskap, styrning, forskning och informationssystem för att stödja en koordinerad policyimplementering.

Samarbete är nyckeln

Samarbete mellan olika aktörer i samhället är en nyckel för att implementera ACTIVE och lyckas öka nivåer av fysisk aktivitet på populationsnivå. ACTIVE presenterar ett samhällsövergripande förhållningssätt till att överkomma barriärer för ett fysiskt aktivt liv. Och visar dessutom regeringar flera möjligheter och lösningar som kan skräddarsys efter olika samhällens behov i olika länder.

 

Läs WHO ACTIVE: Klicka här (pdf)

Publicerad 2018-10-19