Alkohollinjen – ger stöd att förändra

Nelleke Heinemans bloggar om Alkohollinjen som vänder sig till den som vill ha stöd för att förändra sina egna alkoholvanor eller är anhörig till någon som har alkoholproblem.

På Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) finns två stödlinjer. En av dessa är Sluta-Röka-Linjen som har funnits sedan 1998. Utöver den finns också Alkohollinjen som startades 2007 som ett led i att bredda utbudet av stödjande insatser som kan vara attraktiva för personer som önskar stöd i samband en ökande konsumtion av alkohol.

Vilka vänder sig då Alkohollinjen till? Svaret är samtidigt både enkelt och svårt. Vi riktar oss i första hand till personer med en riskkonsumtion av alkohol* och till anhöriga. Det är alltså inte i första hand till dem med en mer omfattande beroendeproblematik.

De som ringer för egen del har i de allra flesta fall ett bra arbete, familj, vänner, och ett rikt socialt liv. De sköter sina uppgifter på arbetet och kommer hem på kvällen, tar ett glas vin till maten för att slappna av… som sedan blir två… eller tre… Säkert har du i ditt arbete eller privatliv träffat personer med ett riskbruk av alkohol.

Omgivningen kanske inte märker av något, eller så gör den det, men vågar inte säga till. Kanske någon nära vän äntligen har samlat mod för att fråga. Eller en partner har försökt få personen att söka hjälp under flera år, men har själv inte vågat be om hjälp, i rädslan att lämna ut någon. Tyvärr är alkoholfrågan oftast förknippad med mycket skuld och skam. För dem som ringer in till Alkohollinjen har det många gånger varit ett mycket stort steg att söka stöd för att förändra sina alkoholvanor. I vården kan både personalen och personen med riskbruk många gångar upplever att det är svårt och känsligt att ta upp frågan om alkohol.

Så, vad kan vi göra när vi möter en person som vi misstänker kan ha ett riskbruk av alkohol?
Våga fråga… framförallt lyssna… och visa att vi bryr oss! Vi behöver få bort skam och skuldstämpeln som alkoholen har fått. Vill du som arbetar i vården ha stöd kring hur du kan ta upp frågan med personer som du möter, så är du välkommen att kontakta oss på Alkohollinjen!


Nelleke Heinemans,
Alkohollinjen

 

* För män innebär riskkonsumtion av alkohol att regelbundet dricka mer än 14 standardglas per vecka (ca 3 flaskor vin) eller att berusningsdricka (5 eller fler standardglas per tillfälle).

För kvinnor innebär riskkonsumtion av alkohol att regelbundet dricka mer än 9 standardglas per vecka (nästan 2 flaskor vin) eller att berusningsdricka (4 eller fler standardglas per tillfälle).

 

Publicerad 2016-05-19