Patienter har rätt till information om rökningens skadeverkningar och adekvat stöd att sluta

Lene Nordstrand, enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, bloggar på Folkhälsoguiden om rökningens skadeverkningar och om tobaksavvänjning.

Folkhälsorapport 2015 visar glädjande nog att rökningen i Stockholms län minskar. Trots detta är rökningen fortfarande den enskilda levnadsvana som orsakar mest ohälsa och för tidig död.

Under tobaksfria veckan (vecka 47) lyssnade jag på Lars Sandman, professor vid Högskolan i Borås. Han lyfte det etiska problemet att vården kartlägger patienters tobaksvanor utan att varken erbjuda information om risker, eller hjälp och stöd i att sluta. Han påpekade att kunskap är grundläggande för att individen ska kunna göra informerade val, till exempel om att sluta röka inför en operation för att minimera riskerna för komplikationer.

Har Lars Sandman rätt?

Ja, vad det verkar. Data från primärvårdsjournaler visar att runt tre procent av de dagligrökare som besökt en vårdcentral i Stockholms läns landsting 2015, fått rökavvänjning på den nivå som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Med en diplomerad tobaksavvänjare på varje vårdcentral – ja, varför inte på varje vårdenhet – med tid avsatt för arbetet finnas stora hälsovinster att göra. Till individens såväl som samhällets nytta.

Det krävs utbildning för att arbeta med tobaksavvänjning. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) erbjuder grundutbildning i tobaksavvänjning, diplomering till kvalificerad tobaksavvänjare och kurser i motiverande samtal.

Ett annat sätt att få tillgång till kvalificerad tobaksavvänjning är Sluta-Röka-Linjen (SRL). SRL är en nationell telefonlinje som drivs av CES med medel från stat och landsting. Rökare och snusare kan själva ringa SRL och vården kan remittera hit för tobaksavvänjning. SRL erbjuder numer samtal med telefontolk för att kunna stödja rökare där språket är ett hinder. Detta är viktigt, då Folkhälsorapporten också visar att personer födda utanför Sverige röker betydligt mer än svenskfödda.

Regeringens ambition om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation kan få draghjälp av det landstingspolitiska arbete som just nu pågår i Stockholm. En strategi för att halvera andelen tobaksrökare till fem procent fram till år 2025 diskuteras nu.

Vi tror att en sådan strategi är mycket angelägen. CES bidrar gärna på alla nivåer – med utbildning, stöd att implementera riktlinjer och nya arbetssätt och icke minst högkvalitativ tobaksavvänjning via Sluta-Röka-Linjen. Vi tror också att ytterligare utveckling av tobaksstöd till särskilda grupper, våra unga, personer med psykisk ohälsa och/eller i socialt utanförskap är en väg framåt.

Lene Nordstrand,
Enhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting

Publicerad 2015-12-03