Fyra gånger högre risk att dö i covid-19 för män i övre medelåldern

Män har större risk att slutenvårdas, intensivvårdas och dö i covid-19 än kvinnor. Könsskillnaden är störst i medelåldern och yngre pensionsåldern, och tycks inte förklaras av tidigare sjukdomar eller socioekonomiska faktorer. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som understryker vikten av att ta hänsyn till detta i kommunikationen för att minska smittan.

Spridningen av covid-19 fortsätter att orsaka många fall av allvarlig sjukdom bland Stockholms läns befolkning. I en ny rapport presenterar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) kunskap om sambandet mellan kön och risk för allvarliga utfall i covid-19, baserat på sjukhusvårdade och döda i länet under pandemin.

Fyra gånger högre risk att dö bland män mellan 50 och 64 år

Rapporten visar att män drabbas av allvarlig covid-19 i betydligt högre utsträckning än kvinnor, och har en ökad risk att slutenvårdas, intensivvårdas och dö i sjukdomen. Könsskillnaden är störst bland personer i medelåldern och yngre pensionsåldern.

Hög ålder är den viktigaste riskfaktorn för allvarlig sjukdom och död i covid-19 oavsett kön, men denna riskökning börjar tidigare hos män. Bland personer i åldrarna 50–64 år har till exempel män mer än fyra gånger så hög risk att avlida i covid-19 jämfört med kvinnor i samma ålder, visar rapporten.

– Smittskyddsarbetet behöver fortsätta med full kraft, och ta särskild hänsyn till utsatta grupper. För att bedöma vilka grupper som har högst risk kan man behöva ta hänsyn till både ålder och kön, och samspelet mellan dessa, säger Johanna Sieurin, handläggare vid CES och en av rapportens författare.

Bland patienter som vårdas på sjukhus med covid-19 har män också större risk för att diagnostiseras med allvarliga komplikationer som till exempel ARDS, akut njursvikt och akut hjärtsvikt. Mäns förhöjda risk är mer uttalad för covid-19 än vid andra infektioner i de nedre luftvägarna.

Tidigare sjuklighet förklarar inte männens överrisk

Tidigare sjuklighet har lyfts som en potentiell förklaring till könsskillnaden. Men CES rapport ger inget stöd för den teorin. Inte heller socioekonomiska faktorer såsom inkomst eller utbildning förklarar mäns överrisk.

– Vår rapport ger snarare stöd för hypotesen att biologiska skillnader mellan könen, knutna till immunsystemet, har en viktig betydelse för risken att utveckla allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19, även om andra förklaringar inte helt kan uteslutas, säger Johanna Sieurin.

Viktigt att anpassa kommunikationen

Samtidigt visar tidigare studier att män generellt har lägre följsamhet till råd och restriktioner vars syfte är att minska spridningen av smitta i samhället.

– Om vi har en tydlig riskgrupp som dessutom tenderar att vara sämre på att följa råd, så är det otroligt viktigt att man tar hänsyn till det i både formuleringen och kommunikationen av rekommendationer, säger Johanna Sieurin.

Det är även känt att män söker vård i mindre utsträckning än kvinnor, vilket kan vara skäl till riktade insatser mot män i syfte att uppmuntra dem att testa sig för infektion och söka vård tidigt vid allvarliga symtom.

Könsskillnaden är också angelägen att ta hänsyn till vid framtida uppföljning av vaccinering, menar Johanna Sieurin.

– Det är viktigt att ha koll på grupper där andelen vaccinerade är lägre. Och skulle det finnas skillnader kopplade till kön, kan det vara aktuellt att anpassa eventuella åtgärder därefter.

Publicerad 2021-04-19