Sjunkande medellivslängd fokus för nästa Stockholm Public Health Lectures

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet bjuder in till föreläsningen “Diverging trends in premature mortality in the new world: winners and losers". Temat för föreläsningen är den ökande dödligheten i delar av den amerikanska befolkningen.

Medellivslängden sjunker bland amerikanska ursprungsfolk och bland den vita befolkningen i USA. Mönstret är uppseendeväckande och markerar ett tydligt trendbrott efter decennier av ökad överlevnad i västvärlden. Föreläsningen tar upp förklaringar till detta nya folkhälsofenomen, dess betydelse för det politiska läget i USA och konsekvenser för Europa och Sverige.

Föreläsare

  • Dr Amy Berrington de González, Branch Chief and Senior Investigator, The National Cancer Institute, Bethesda, USA, forskaren bakom vetenskapliga rapporter om den nya folkhälsotrenden i bl.a. den ansedda tidskriften The Lancet.
  • Docent Andreas Bergh, universitetslektor vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet och kolumnist i Dagens Nyheter.

Moderator: Cecilia Magnusson, professor i folkhälsoepidemiologi vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet, och verksamhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.

Om föreläsningen

Föreläsningen äger rum tisdag 14 maj 2019 klockan 15.00–16.30 i lokalen Landstingssalen, Hantverkargatan 45, Stockholm. Ingång baksidan av huset.

Efter föreläsningen är alla deltagare välkomna att delta i ett mingel med lättare förtäring och dryck.

Anmälan

Föreläsningen är kostnadsfri, men anmälan krävs. Anmäl dig via formuläret på denna sida senast 10 maj.

OBS! Det är viktigt att du avanmäler dig om du inte kan komma.Skicka ett mejl till folkhälsoguiden.slso@sll.se. 

Om Stockholm Public Health Lectures

Föreläsningsserien fokuserar på aktuella frågor inom folkhälsoområdet samt frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Tillfällena hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Efter varje tillfälle är alla deltagare välkomna att delta i ett mingel med lättare förtäring och dryck. Stockholm Public Health Lectures hålls två gånger per termin.

Diverging trends in premature mortality in the new world: winners and losers

Tid:

14 maj 2019 kl 15–16.30

Plats:

Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Ingång baksidan av huset.

Anmälan

Anmäl dig senast 10 maj 2019 via formuläret på denna sida.

OBS! Det är viktigt att du avanmäler dig om du inte kan komma. Skicka ett mejl till folkhalsoguiden.slso@sll.se.