Using Prevention Science to Guide Community Action

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet bjuder den 13 februari in till föreläsningen Using Prevention Science to Guide Community Action, inom föreläsningsserien Stockholm Public Health Lectures. Temat är programmet ”Communities That Care” och vilka insatser som kan vända utvecklingen bland unga.

Svenska ungdomar står inför stora utmaningar. Självmord, diagnostiserade neuropsykiatriska tillstånd, cannabisbruk och skolmisslyckanden har till exempel ökat under senare år. Trenderna är särskilt tydliga hos ungdomar i utsatta områden och/eller med utländsk bakgrund. Insatser för att vända utvecklingen är angelägna.

Programmet ”Communities That Care” (CTC) har visats kunna främja hälsa och prosocialt beteende hos unga. Föreläsningen hålls av CTC:s grundare, David Hawkins, och är ägnad en diskussion om hur de negativa trenderna i ungas hälsa och välbefinnande kan vändas. Region Stockholms Fredrik Lindencrona medverkar samt Stockholm stads socialborgarråd Jan Jönsson.

Medverkande

• J. David Hawkins, PhD, Emeritus Endowed Professor of Prevention, Social Development Research Group, School of Social WorkUniversity of Washington

• Fredrik Lindencrona, med dr, projektledare, Strategi för främjande av psykisk hälsa, Region Stockholm

• Jan Jönsson, socialborgarråd (L), Stockholms stad. 

Moderator är Cecilia Magnusson, professor i folkhälsoepidemiologi vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet och verksamhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm.

Stockholm Public Health Lectures

Stockholm Public Health Lectures är en föreläsningsserie som fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga, riktar sig till bred publik och hålls av internationellt ledande experter.

Using Prevention Science to Guide Community Action

Tid

Torsdag 13 februari 2020 kl. 15.00–16.30

Plats

Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Anmälan

Anmäl dig via formulär på Folkhälsoguiden.
Om du anmält dig men får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig genom att skicka ett mejl till folkhalsoguiden.slso@sll.se.

Övrigt

Föreläsningen hålls på engelska, är kostnadsfri och efterföljs av ett mingel med dryck och tilltugg.