Aktion Livräddning – fördjupning med fokus på unga

  • 2024-03-13

  • 9 - 12

  • Klara strand, Klarabergsviadukten 90

Välkommen till en fördjupningsföreläsning om självmordsprevention med fokus på unga – riktad till dig som tidigare genomgått Aktion Livräddnings introducerande föreläsning. Föreläsningen arrangeras av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).

För dig som tidigare deltagit i Aktion Livräddnings introducerande endagsföreläsningen erbjuder vi en halvdagsföreläsning om unga och självmord.

Under denna halvdagsföreläsning fördjupar vi kunskaperna och pratar om bemötandet och tecken som kan finnas hos en ung personer som är självmordsnära. 

Tid: 09.00-12.00
Föreläsare: Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker och leg. Psykoterapeut

Anmälan

Anmälan krävs och i anmälan behövs namn och mejladress till alla deltagare, utbildningstyp (introducerande utbildning eller fördjupning) samt utbildningsdatum.

Anmälan skickas tillelisabeth.throback@ki.se   

Anmälan sker löpande och med först till kvarn. Reservation för ändringar gäller samtliga tillfällen. 

Lokalt anordnad föreläsning

Vi kan även erbjuda föreläsningen på plats hos er i Stockholm om ni är minst 50 deltagare.

Vid intresse kontakta: Josefine Engelbrechtsen, josefine.engelbrechtsen@ki.se