MHFA Äldre för biståndshandläggare

  • 2024-04-24

  • 9 - 16

  • Lilla Rådmannen (Freys Hotel), Rådmansgatan 67 Stockholm

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Denna tvådagarsutbildning i MHFA Äldre vänder sig till dig som arbetar som biståndshandläggare i Stockholms län. Målet med kursen är ökad kunskap och att förstå, upptäcka och tolka tecken på psykisk ohälsa hos äldre.

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) är ett utbildningsprogram som ursprungligen är utvecklat i Australien. Målet med utbildningen är snarlikt de mål som vid fysisk Första hjälpen och hjärt- och lungräddning men med fokus på tillstånd kopplade till den psykiska hälsan. 

Denna kursomgång är specifikt riktad till dig som arbetar som biståndshandläggare i Stockholms län. Utbildningen och dess insatser ställs i relation till biståndshandläggarens arbetsuppgifter och ansvar, till exempel genom möjligheten att kombinera arbetsmodeller som Individens behov i Centrum (IBIC) och Samordnad Individuell Plan (SIP).

Praktisk information

Utbildningsdatum: 24-25 maj, 2024
Tid: 9.00 - 16.00
Plats: Lilla Rådmannen (Freys Hotel), Rådmansgatan 67 Stockholm

Utöver kurslitteraturen (á 390kr ex moms) är kursen kostnadsfri. 

För mer information besök utbildningssidan för Första hjälpen till psykisk hälsa (äldre) för biståndshandläggare.

Kontakt

För frågor om kursen kontakta Agneta Björck (kontakt@agnetabjorck.se)