Suicidpreventiva dagen 2024

  • 2024-09-10

  • 13 - 16

  • Folkhälsomyndigheten / Digitalt

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) bjuder in till ett webbsänt seminarium den 10:e september med anledning av den årliga Suicidpreventiva dagen. Temat för året är individinriktade insatser.

Innehåll

Under ett kunskapsseminarium på årets suicidpreventiva dag lägger vi fokus på olika individinriktade sätt att förebygga suicid, inom och utanför vård och omsorg.

Olika vinklar av suicidprevention kommer att tas upp under eftermiddagen som t.ex. systemperspektiv, suicidriskbedömningar, kliniska behandlingar, och personligt bemötande.

Under seminariet varvas forskning med praktisk kunskap om hur olika aktörer kan hjälpa personer som uttrycker suicidintentioner.

Medverkande

Medverkar i programmet gör bland andra:

  • Gergö Hadlaczky, Docent i psykologi, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, Region Stockholm/Karolinska Institutet
  • Johan Bjureberg, Docent i psykologi, Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet
  • Pelle Gustafson, Chefläkare som arbetar med patientsäkerhet på Löf, Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
  • Filippa Gagnér Jenneteg, Utvecklingsledare brukarinflytande & utbildningsansvarig peer support, NSPH riks, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg
  • Representant för Polismyndigheten

Eftermiddagen leds av Kirsi Laitinen Kennebäck, Utredare på Socialstyrelsen och Jenny Telander, Biträdande enhetschef på Folkhälsomyndigheten

Mer information och detaljerat program kommer närmare den Suicidpreventiva dagen.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör suicidprevention, särskilt dem som i sin yrkesroll möter individer med risk för suicid.

Seminariet vänder sig även till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och förebygger suicid inom sitt ansvarsområde.

Deltagande

Du anger i din anmälan hur du kommer att delta, på plats eller digitalt.

Observera: Om du anmäler dig för att delta på plats och får förhinder, behöver du avboka din plats senast 2 september. I annat fall debiterar vi en avgift på 500 kr per person för de faktiska kostnaderna.

På plats

Seminariet hålls i Folkhälsomyndighetens aula i Solna. Antalet platser i lokalen är begränsade.

Digitalt

För digitala deltagare skickas en möteslänk ut strax innan seminariet. Se noga till att din mejladress blir korrekt i anmälan, så mejlet med möteslänken hittar fram.

Kostnad

Deltagande i semiariet är kostnadsfritt.