Webbinarium: Värmestress, kroppsarbete och stigande temperaturer - risker och åtgärder i ett varmare Sverige

  • 2099-12-31

  • 0 - 0

  • Digitalt

Webbinariet har skjutits upp på grund av sjukdom och kommer att äga rum någon gång under hösten. Du kan fortfarande anmäla dig - vi betraktar det då som en intresseanmälan och informerar dig när vi har ett nytt datum.

 

Med stigande temperaturer och mer ihållande värmeböljor ökar risken för värmestress. Kroppsarbetare som har sin arbetsplats utomhus löper störst risk att drabbas. Välkommen till ett webbinarium om arbete i värme, den njursjukdom som kan drabba kroppsarbetare i varma länder, framtida risker i ett varmare Sverige och hur arbetare kan skyddas.Introduktion - stigande globala temperaturer påverkar arbetsmiljön

Det är väl dokumenterat att stigande globala temperaturer och extremväder påverkar arbetsmiljön och ökar risken för värmestress bland arbetare. Det gäller speciellt för de som utför kroppsarbete, som till exempel arbetare inom jordbruk och byggbransch. Den ökade risken för värmestress kan leda till allvarliga hälsoeffekter som uttorkning, värmeslag och i värsta fall kronisk njursjukdom. Att förstå dessa risker och sättain  lämpliga åtgärder för att skydda arbetare blir allt viktigare i ljuset av de pågående klimatförändringarna. 

Innehåll

Under webbinariet kommer vi lära oss mer om mekanismerna bakom den kroniska njursjukdom som kan drabba kroppsarbetare som arbetar i hög värme. Vi kommer också få information om vilken relevans värmestress på arbetet har eller kan komma att få i Sverige med stigande temperaturer. Vi kommer dessutom titta på hur insatser kan designas för att förebygga värmestress på arbetet för kroppsarbetare 

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till personer som ansvarar för arbetsmiljön, såsom chefer eller stöttande funktioner såsom HR, företagshälsovården och andra som intresserar sig för arbetsmiljö och förbyggande insatser. 

Medverkande

  • Erik Hansson

Om föreläsaren

Erik Hansson är läkare och disputerade år 2022 med en avhandling om värmestress på arbetet och hur detta med stor sannolikhet kan knytas till den epidemi av kronisk njursjukdom som drabbar arbetare som utför fysiskt tungt arbete i värme. 

Övrigt

Webbinariet är kostnadsfritt. 

Arrangör

Webbinariet arrangeras av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM).

Webbinarieserien "Hur möter vi utmaningarna i framtidens arbetsliv?"

vitframtid2.svg 
Det här webbinariet ingår i en webbinarieserie där CAMM presenterar forskningsbaserad kunskap om några av de stora kommande utmaningarna i svenskt arbetsliv. Vi kommer att prata om vilka risker som finns, vilka effekter de kan få på arbetstagarnas hälsa och vilka åtgärder som kan förbygga risker och ohälsa.


Foto: Mostphotos