Webbinarium: Att bemöta vaccintveksamhet i primärvården

Välkommen att delta i ett webbinarium om att bemöta vaccintveksamhet i  primärvården. 

Den 2 september kl. 15.00–16.00 anordnar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) ett webbinarium om vaccintveksamhet. Webbinariet är öppet för all primärvårdspersonal i Region Stockholm.

Under webbinariet medvekar Johanna Rubin som är specialist i pediatrik och har mångårig erfarenhet av att arbeta med barnvaccinationsprogrammet och att bemöta vaccintveksamhet. Johanna arbetar nu på Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram och med covid-19-vaccinationsinsatsen.

Webbinariet kommer att spelas in och tillgängliggöras för intresserade som ej har möjlighet att delta. 

Att bemöta vaccintveksamhet

När: Torsdag 2 september 2021
Tid: Kl. 15–16
Plats: Microsoft Teams
Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret på den här sidan. 
Övrigt: Webbinariet är öppet för primärvårdspersonal i Region Stockholm. Att delta är kostnadsfritt. 


Vårdcentraler kan bidra till högre vaccinationstäckning

Även om vaccinering mot covid-19 inte ges på vårdcentraler, är personalen där en viktig resurs i vaccinationsarbetet. För sina patienterna är de en tillförlitlig medicinsk kunskapskälla i frågor om vaccinerna, biverkningar och risker. På så sätt kan vårdcentralerna bidra till en högre vaccinationstäckning genom att kunna besvara frågor, bemöta tveksamhet och hänvisa patienter vidare.

Har du erfarenhet av vaccintveksamhet?

För att göra webbinariet så skräddarsytt som möjligt, får deltagare och intresserade gärna mejla skäl till vaccintveksamhet ni stött på eller frågor om vaccin ni fått av era patienter till anna.bergstrom@sll.se