SPHL tar upp evidensen och covid-19-åtgärderna

Onsdag 20 oktober bjuder Institutionen för global folkhälsa, i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, in till en föreläsning i serien Stockholm Public Health Lectures. Temat för föreläsningen är evidens för covid-19-åtgärderna.

Jacob Burns, Lisa Askie, Anders Tegnell, Ole Petter Ottersen och Knut Lönnroth medverkar i kommande Stockholm Public Health Lectures.

 

Föreläsningen tar upp de utmaningar som uppkommer i samband med att snabbt utveckla riktlinjer för att möta den globala utvecklingen av folkhälsokatastrofer. Bland annat tar föreläsningen upp sammanställningen av evidens och utvecklingen av rekommendationer kring internationellt resande, relaterat till restriktioner i samband med covid-19. 

Förhoppningen är att föreläsningen kan ge kunskap som kan förbereda beslutsfattare, folkhälsoarbetare och forskare för kommande hälsokatastrofer.

Föreläsningar

  • International travel-related COVID-19 control measures: exploring the process and challenges associated with rapidly producing evidence to inform policy
    Föreläsare: Jacob Burns, Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland.
  • Processes and challenges when developing Emergency interim guidelines or Rapid advice guidelines on public health emergencies – examples from WHO´s COVID-19 response
    Föreläsare: Lisa Askie, doktor, Science Division, World Health Organization, Schweiz.

Paneldiskussion

I efterföljande paneldiskussion medverkar, förutom föreläsarna:

  • Andres Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten
  • Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet

Moderator: 

Knut Lönnroth, professor, institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.

Stockholm Public Health Lectures:

”From policy to evidence – catching up with the rapid implementation of COVID-19 response measures”

Tid

Onsdag 20 oktober 16.00 – 17.30

Plats

Online via Zoom

Anmälan

För att delta, anmäl dig via länken