Ungdomsarbetslöshet och hälsa under pandemin

Onsdag 24 mars bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm, i samarbete med institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, in till en ny föreläsning i serien Stockholm Public Health Lectures.

Oskar Nordström Skans, Anton Lager, Theo Bodin och Cecilia Magnusson medverkar i Stockholm Public Health Lectures den 24 mars.

Arbetslöshet är en viktig riskfaktor för ohälsa. Den pågående pandemin påverkar samhället, inklusive ekonomin och arbetsmarknaden på ett genomgripande sätt. Pandemins eventuella effekter för ungas inträde på arbetsmarknaden är därför en stor folkhälsofråga.

Föreläsningen kommer att ge översikt av vad vi vet om detta fenomen idag, diskutera konsekvenser av ungdomsarbetslöshet och möjliga åtgärder. Vi kommer också att diskutera vad detta kommer att innebära för lagstiftare och välfärdsaktörer under pandemin.

Medverkande

Föreläsare:

• Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Diskussionsdeltagare:

• Anton Lager, med dr i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och enhetschef på CES vid Region Stockholm.

• Theo Bodin, docent i arbets- och miljömedicin vid Karolinska Institutet och ST-läkare på Centrum för arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm.

Moderator:

• Cecilia Magnusson, professor i folkhälsoepidemiologi vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet och verksamhetschef på CES vid Region Stockholm.

Om föreläsningsserien

Stockholm Public Health Lectures fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga, riktar sig till bred publik och hålls av ledande experter.

Föreläsningen hålls på engelska.

Youth labour market entry and public health in the wake of the pandemic

Tid

Onsdag 24 mars 2021 kl. 15.00–16.30

Plats

Föreläsningen hålls online via Zoom.

Anmälan

Anmälan sker via länk nedan. Efter anmälan skickas länk till föreläsningen.