Rökning bland personer med utländsk bakgrund

Den 25 november bjuder Uppdrag tobaksprevention, i samarbete med Transkulturellt Centrum, in till ett digitalt seminarium om rökning bland personer med utländsk bakgrund.

Andelen rökare minskar sedan lång tid i Sverige, men olika snabbt i olika grupper. Bland män födda utanför Europa röker exempelvis 16 procent dagligen, medan motsvarande andel bland svenskfödda är fem procent. Även bland kvinnor ses tydliga skillnader baserat på födelseland.

Eftersom rökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och förtida död påverkar detta förutsättningarna för jämlik hälsa i befolkningen.

Tillsammans med Transkulturellt Centrum bjuder Uppdrag tobaksprevention Stockholm in till seminarium om rökning bland migranter. Under eftermiddagen diskuteras tobak i ett globalt perspektiv och insatser för att minska rökningen i dessa grupper presenteras.

Målgrupp

Politiker, beslutsfattare och personer som arbetar med tobaksprevention i Region Stockholm, inom hälso- och sjukvården, kommuner, skolor eller frivilligorganisationer. Representanter för tobaksindustrin ingår ej i målgruppen.

Program

13.00–13.10 Välkomna och inledning

13.10–14.00

Rökning i globalt perspektiv

Anna Fält, handläggare Uppdrag tobaksprevention Stockholm, CES.

Rökning och migration

Joanna Stjernschantz Forsberg, samordnare Uppdrag tobaksprevention Stockholm, CES.

Rökning bland utlandsfödda i Stockholm/Sverige

Nina Åsbring, handläggare Uppdrag tobaksprevention Stockholm, CES.

 

14.00–14.10 Paus

 

14.10–15.00 Tobak i andra länder

Haibe Hussein, samordnare hälsokommunikation, och Soraya Sohrabi, hälsokommunikatör, Transkulturellt centrum.

15.00–15.50 Vad kan vi göra för att minska rökningen bland utlandsfödda?

Erfarenheter av hälsokommunikation

Haibe Hussein samordnare hälsokommunikation och Soraya Sohrabi hälsokommunikatör, Transkulturellt centrum

Annat arbete med målgruppen migranter

Haibe Hussein, samordnare hälsokommunikation, Transkulturellt centrum.

Språktjänsten på Sluta-Röka-Linjen

Annelie Johansson, driftsansvarig och Raida Ilias, rådgivare, Sluta-Röka-Linjen

15.50–15.55 Avslutning

 

Anmälan

Anmälan görs via formuläret på sidan, senast 23 november 2020.

Kontaktuppgifter

Har du frågar kan du kontakta oss på uppdragtobaksprevention.slso@sll.se

 

Seminarium: Rökning bland personer med utländsk bakgrund

Tid:

Onsdagen 25 november 2020, kl 13.00–16.00.

Plats:

Föreläsningen hålls online via Microsoft Teams.

Målgrupp:

Politiker, beslutsfattare och personer som arbetar med tobaksprevention i Region Stockholm, inom hälso- och sjukvården, kommuner, skolor eller frivilligorganisationer. Representanter för tobaksindustrin ingår ej i målgruppen.

Anmälan:

Anmäl dig via formuläret på sidan senast 23 november.

Att delta är kostnadsfritt.