Välkommen till Nätverk för hälsa om folkhälsoarbete för en god och jämlik hälsa

Fredag 3 december är du varmt välkommen att delta i Nätverk för hälsa. Temat är regionalt och lokalt folkhälsoarbete utifrån Folkhälsomyndighetens rapport "På väg mot en god och jämlik hälsa – Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet".

Hur kan vi i Stockholms län arbeta regionalt och lokalt utifrån Folkhälsomyndighetens rapport "På väg mot en god och jämlik hälsa – Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet"? Och hur kan rapporten kopplas till det regionala folkhälsoarbetet? Det kommer vi prata om i Nätverk för hälsa fredag 3 december.

Under träffen presenterar Lina Wahlström från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, rapportens innehåll. Hon kommer att berätta mer om rapportens åtta målområden och indikatorer för att skapa en god och jämlik hälsa.

I samband med presentationen finns det möjlighet att ställa frågor. Därefter får ni, i mindre grupper, diskutera de aspekter av rapporten som känns mest angelägna att tackla på lokal nivå.

Våren 2022 planerar vi att ha en fördjupad nätverksträff där vi delar och diskuterar verktyg för analys och genomförande av insatser som stärker god och jämlik hälsa på lokal nivå.

Folkhälsoarbete utifrån Folkhälsomyndighetens rapport om god och jämlik hälsa – hur kan vi arbeta lokalt och regionalt?

Tid: Fredag 3 december 2021, kl.09.00–12.00

Plats: World Trade Center (lokal: Atlanta), Klarabergsviadukten 70. Vi följer rådande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret på den här sidan. Sista anmälningsdag är 2 november 2021. 

Att delta är kostnadsfritt.

 

 

Kontakt

Vill du gå med i Nätverk för hälsa eller har du någon fråga? Mejla till samordnare Lene Lindberg på lene.lindberg@regionstockholm.se