Tobakens påverkan på individ och samhälle

Under hösten 2020 bjuder Uppdrag tobaksprevention Stockholm in till två halvdagar om tobakens påverkan på individ och samhälle.

Dagarna ger kunskap om tobakens bidrag till den ojämlika hälsan, och om vad vi kan göra för att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Halvdag 1: 30 september 2020, kl 13-16.
Innehåll: Tobaksbruk i Sverige och Stockholm, hälsokonsekvenser av rökning och snusning, vad vi vet om e-cigaretter i dag och tobakens påverkan på miljö och globala aspekter.

Halvdag 2: 20 oktober 2020, kl 13-16.
Innehåll: Tobaksdebut och nikotinberoende, ungdomar och rökning, evidensbaserade insatser för att minska tobaksbruket, vad din organisation kan göra.

Spara datumen! Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer inom kort. Närmare hösten vet vi också om dagarna hålls i lokal på Torsplan i Stockholm eller om utbildningarna hålls digitalt.