Välkommen till Tobaksnätverket

Den 4 december bjuder Tobaksnätverket i Stockholm in till nätverksträff för dig som arbetar med tobaksprevention i Stockholms län.

Träffen hålls fredagen 4 december kl 9-15 och är en digital heldag via Teams med handledning i tobaksavvänjning.

På förmiddagen (kl. 9- 11.30) ses vi i små grupper för handledning i tobaksfrågor/tobaksavvänjning med erfarna tobaksavvänjare från Akademiskt primärvårdscentrum och Sluta-Röka-Linjen. 

På eftermiddagen (kl. 12.30-15) ges två föreläsningar om snus som följs av samtal. Föreläsare är Jesper Hellberg, samordnare på Tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro och Joanna Stjernschantz-Forsberg, specialistläkare och samordnare för Uppdrag tobaksprevention Stockholm.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret på sidan senast 1 december. Ange om du vill delta under förmiddag, eftermiddag eller båda.

Efter anmälan kontaktar vi dig med länk till föreläsningen.

Om Tobaksnätverket

Denna inbjudan från Tobaksnätverket i Stockholm går ut till personer som arbetar med tobaksprevention i Stockholms län. Sprid den gärna till dem du tror är intresserade.

Sedan hösten 2019 har Uppdrag tobaksprevention Stockholm etablerat ett Tobaksnätverket för tobaksavvänjare i Stockholms län. Som medlem i nätverket förbinder du dig inte till något men ges information och insatser som bidrar till att främja det tobakspreventiva arbetet. Vi bjuder också in till två nätverksträffar per termin.

Vi som driver Tobaksnätverket i Region Stockholm är:

  • Uppdrag tobaksprevention Stockholm, som arbetar för att minska antalet rökare i Stockholms län och fungerar som stöd för andra aktörer som arbetar för samma mål. Uppdraget strävar mot en mer jämlik hälsa i befolkningen. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) driver Uppdrag tobaksprevention Stockholm tillsammans med Akademiskt primärvårdscentrum (APC).
  • Sluta-Röka-Linjen, som är en nationell stödlinje för dem som vill sluta med tobak samt en kunskapsbank för tobaksavvänjning som vården kan vända sig till för hänvisning av och handledning i patientfall. Rådgivarna på Sluta-Röka-Linjen är kvalificerade tobaksavvänjare.

Frågor och kontakt

Har du frågor kontakta uppdragtobaksprevention.slso@sll.se

Välkommen!