Så kan din skola arbeta hälsofrämjande med Elevhälsoportalen

Den 5 december bjuder Elevhälsoportalen in till webbinarium. Då ger vi en introduktion till hur skolan kan använda Elevhälsoportalen i det hälsofrämjande arbetet och för att kartlägga vilka behov som finns.

Elevhälsoportalen har en arbetsmodell som hjälper skolan att arbeta hälsofrämjande med ett systematiskt arbetssätt. Arbetsmodellen innehåller fem steg:

1. Kartlägg elevernas hälsa.
2. Kartlägg skolans hälsoarbete.
3. Planera insatser.
4. Genomför insatser.
5. Följ upp insatser.

Under webbinariet visar vi hur skolan kan arbeta inom varje steg i arbetsmodellen och vilka digitala verktyg som Elevhälsoportalen erbjuder.

Materialet är sammanställt av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga inom Region Stockholm. Urvalet av insatser bygger på forskning om hälsofrämjande insatser i skolmiljö.

Målgruppen för webbinariet är all personal på skolor som arbetar hälsofrämjande och med elevhälsa.

Varmt välkommen!

Information om webbinariet

Tema: Så kan din skola arbeta hälsofrämjande med Elevhälsoportalen.

När: Måndag 5 december 2022, kl 13.00 – 14.00.

Plats: Mötet sker digitalt via Teams. Möteslänk skickas ut via e-post till de som har anmält sig dagen innan webbinariet.

Anmälan: Anmäl dig senast 1 december via formulär på Elevhälsoportalens seminariesida (elevhalsoportalen.se).

Webbinariet är kostnadsfritt och erbjuds alla som arbetar inom skolan.