Välkommen till lanseringen av Elevhälsoportalens hälsoområde Kroppslig integritet och relationer i förskolan

Den 8 december bjuder Elevhälsoportalen in till webbinarium om det nya hälsoområdet Kroppslig integritet och relationer i förskolan. Hälsoområdet stöttar förskolor i arbetet med att förebygga sexuell utsatthet, stärka kroppslig integritet och främja goda relationer bland barn.

Det nya hälsoområdet på Elevhälsoportalen innehåller förslag på hälsofrämjande insatser inom området sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), som bland annat innefattar att förebygga våld och diskriminering samt främja emotionella och sociala färdigheter hos barn. SRHR är ett område som är aktuellt genom hela livet och tidigt förebyggande arbete är av stor vikt. Under webbbinariet ges även en kort presentation av Elevhälsoportalen och dess digitala verktyg.

Hälsoområdet presenteras av Elias Svedberg, Elevhälsoportalens SRHR-expert. Det kommer även finnas möjllighet att ställa frågor om det nya hälsoområdet och Elevhälsoportalen.

Målgruppen för webbinariet är alla som arbetar inom förskolan och som är intresserade av hälsofrämjande arbete för barn.

Varmt välkommen med din anmälan!

Om webbinariet

Tema: Lansering av det nya hälsoområdet Kroppslig integritet och relationer

När: Torsdag 8 december 2022, kl. 10.00–10.45

Var: Mötet sker digitalt via Teams. Möteslänk skickas ut via e-post dagin innan webbinariet till de som har anmält sig .

Anmälan: Anmäl dig via formuläret på Elevhälsoportalens seminariesida (elevhalsoportalen.se).

Webbinariet är kostnadsfritt och erbjuds alla som arbetar inom skolan eller förskolan. Anmäl dig, dina kollegor och medarbetare senast 6 december.